Νομική ειδοποίηση της Spreadly

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 TMG:

Spreadly GmbH
Forstenrieder Weg 1G
82065 Baierbrunn
Γερμανία

εκπροσωπείται από τη διοίκηση: Florian Theimer

e-mail: info@spreadly.app

Τηλέφωνο: +49 89 2154 3075-0

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων σύμφωνα με το άρθρο 27α του νόμου περί φόρου πωλήσεων: DE356783202

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 18 Abs. 2 MStV:
Florian Theimer
Forstenrieder Weg 1G
82065 Baierbrunn
Γερμανία


The EU Commission provides an online dispute resolution platform ("ODR platform") under the link https://ec.europa.eu/odr.

If the customer is a consumer residing in the European Union, it is possible to use this platform for the out-of-court settlement of disputes regarding contractual obligations arising from online purchase contracts.

We are obliged to inform you about the existence of this ODR platform

We strive to resolve all disagreements that arise, contracts with our customers, amicably through our customer service. In addition, we are not obliged to participate in any dispute resolution procedure of the Consumer Arbitration Board, and we are in principle not willing to do so.