Wettelijke kennisgeving van Spreadly

Details volgens wettelijke vereisten.

Spreadly GmbH
Forstenrieder Weg 1G
82065 Baierbrunn
Duitsland

Vertegenwoordigd door de raad van bestuur: Florian Theimer

E-mail: info@spreadly.app

Telefoon: +49 89 2154 3075-0

Ons btw-identificatienummer: DE356783202

Verantwoordelijk voor de inhoud:
Florian Theimer
Forstenrieder Weg 1G
82065 Baierbrunn
Duitsland


De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting ("ODR-platform") onder de link https://ec.europa.eu/odr.

Als de klant een consument is die in de Europese Unie woont, is het mogelijk om dit platform te gebruiken voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopcontracten.

We zijn verplicht je te informeren over het bestaan van dit ODR-platform

We streven ernaar om alle geschillen die ontstaan, contracten met onze klanten, in der minne op te lossen via onze klantenservice. Daarnaast zijn we niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure van de Raad van Arbitrage voor Consumentenzaken en we zijn hier in principe ook niet toe bereid.

Spreadly logo Spreadly GmbH © 2024